Menu
Your Cart

แม่เหล็กแรงสูงสี่เหลี่ยม

Model: BK1775
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet แม่เหล็กถาวรแรงสูง ยาว 50 มม. x กว้าง 50 มม. x หนา 30 มม.- ขนาด : 50 มม. x 50 มม. x 30 มม.- แรงดูด : 154.90 kg.- ความยาว : 50 มิลลิเมตร- ความกว้าง : 50 มิลลิเมตร- ความหนา : 30 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง น..
1,899.00 บาท
Model: BK1444
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet แม่เหล็กแรงดูดสูง ยาว 50 มม. x กว้าง 50 มม. x หนา 5 มม.- ขนาด : 50 มม. x 50 มม. x 5 มม.- แรงดูด : 15.47 kg.- ความยาว : 50 มิลลิเมตร- ความกว้าง : 50 มิลลิเมตร- ความหนา : 5 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอได..
379.00 บาท
Model: BK1162
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet ขายmagnet ยาว 40 มม. x กว้าง 20 มม. x หนา 2 มม.- ขนาด : 40 มม. x 20 มม. x 2 มม.- แรงดูด : 4.15 kg.- ความยาว : 40 มิลลิเมตร- ความกว้าง : 20 มิลลิเมตร- ความหนา : 2 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neo..
62.00 บาท
Model: BK1190
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet ร้านขายส่งแม่เหล็ก ยาว 20 มม. x กว้าง 10 มม. x หนา 3 มม.- ขนาด : 20 มม. x 10 มม. x 3 มม.- แรงดูด : 4.95 kg.- ความยาว : 20 มิลลิเมตร- ความกว้าง : 10 มิลลิเมตร- ความหนา : 3 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอได..
19.00 บาท
Model: BK1375
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet แม่เหล็กถาวรแรงสูง ยาว 20 มม. x กว้าง 10 มม. x หนา 4 มม.- ขนาด : 20 มม. x 10 มม. x 4 มม.- แรงดูด : 4.01 kg.- ความยาว : 20 มิลลิเมตร- ความกว้าง : 10 มิลลิเมตร- ความหนา : 4 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอได..
26.00 บาท
Model: BK109
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet ราคาแม่เหล็กดูด ยาว 20 มม. x กว้าง 20 มม. x หนา 10 มม.- ขนาด : 20 มม. x 20 มม. x 10 มม.- แรงดูด : 12.55 kg.- ความยาว : 20 มิลลิเมตร- ความกว้าง : 20 มิลลิเมตร- ความหนา : 10 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไ..
145.00 บาท
Model: BK1550
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet แม่เหล็กแรงสูงสี่เหลี่ยม ยาว 12 มม. x กว้าง 12 มม. x หนา 1 มม.- ขนาด : 12 มม. x 12 มม. x 1 มม.- แรงดูด : 0.81 kg.- ความยาว : 12 มิลลิเมตร- ความกว้าง : 12 มิลลิเมตร- ความหนา : 1 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง ..
17.00 บาท
Model: BK1554
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet แท่งแม่เหล็ก ยาว 15 มม. x กว้าง 10 มม. x หนา 5 มม.- ขนาด : 15 มม. x 10 มม. x 5 มม.- แรงดูด : 4.85 kg.- ความยาว : 15 มิลลิเมตร- ความกว้าง : 10 มิลลิเมตร- ความหนา : 5 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม ..
25.00 บาท
Model: BK1299
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet ร้านขายแม่เหล็กถาวร ยาว 60 มม. x กว้าง 10 มม. x หนา 4 มม.- ขนาด : 60 มม. x 10 มม. x 4 มม.- แรงดูด : 8.69 kg.- ความยาว : 60 มิลลิเมตร- ความกว้าง : 10 มิลลิเมตร- ความหนา : 4 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไ..
189.00 บาท
แสดง 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9 รายการ (1 หน้า)