Menu
Your Cart

All Products

Model: BK1775
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet แม่เหล็กถาวรแรงสูง ยาว 50 มม. x กว้าง 50 มม. x หนา 30 มม.- ขนาด : 50 มม. x 50 มม. x 30 มม.- แรงดูด : 154.90 kg.- ความยาว : 50 มิลลิเมตร- ความกว้าง : 50 มิลลิเมตร- ความหนา : 30 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง น..
1,899.00 บาท
Model: BK1444
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet แม่เหล็กแรงดูดสูง ยาว 50 มม. x กว้าง 50 มม. x หนา 5 มม.- ขนาด : 50 มม. x 50 มม. x 5 มม.- แรงดูด : 15.47 kg.- ความยาว : 50 มิลลิเมตร- ความกว้าง : 50 มิลลิเมตร- ความหนา : 5 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอได..
379.00 บาท
Model: BK1792
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet แม่เหล็กถาวร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. x หนา 15 มม.- ขนาด : 4 มม. x 15 มม.- แรงดูด : 0.58 kg.- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 4 มิลลิเมตร- ความหนา : 15 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neodymium (NdFeB)- แม่เหล็กเกรด : ..
29.00 บาท
Model: BK1473
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet แม่เหล็กอันเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. x หนา 2 มม.- ขนาด : 4 มม. x 2 มม.- แรงดูด : 0.34 kg.- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 4 มิลลิเมตร- ความหนา : 2 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neodymium (NdFeB)- แม่เหล็กเกรด : ..
4.00 บาท
Model: BK1477
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet แม่เหล็กถาวร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. x หนา 20 มม.- ขนาด : 4 มม. x 20 มม.- แรงดูด : 0.71 kg.- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 4 มิลลิเมตร- ความหนา : 20 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neodymium (NdFeB)- แม่เหล็กเกรด : ..
22.00 บาท
Model: BK1478
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet ซื้อแม่เหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. x หนา 28 มม.- ขนาด : 4 มม. x 28 มม.- แรงดูด : 0.72 kg.- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 4 มิลลิเมตร- ความหนา : 28 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neodymium (NdFeB)- แม่เหล็กเกรด : ..
33.00 บาท
Model: BK1188
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet แม่เหล็กขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. x หนา 4 มม.- ขนาด : 4 มม. x 4 มม.- แรงดูด : 0.53 kg.- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 4 มิลลิเมตร- ความหนา : 4 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neodymium (NdFeB)- แม่เหล็กเกรด :..
6.00 บาท
Model: BK2401
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet แม็กเน็ต เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. x หนา 5 มม.- ขนาด : 4 มม. x 5 มม.- แรงดูด : 0.5 kg.- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 4 มิลลิเมตร- ความหนา : 5 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neodymium (NdFeB)- แม่เหล็กเกรด : N35 High..
8.00 บาท
Model: BK1467
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet ร้านขายแม่เหล็กถาวร เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. x หนา 4 มม.- ขนาด : 20 มม. x 4 มม.- แรงดูด : 6.16 kg.- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 20 มิลลิเมตร- ความหนา : 4 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neodymium (NdFeB)- แม่เหล็ก..
50.00 บาท
Model: BK1162
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet ขายmagnet ยาว 40 มม. x กว้าง 20 มม. x หนา 2 มม.- ขนาด : 40 มม. x 20 มม. x 2 มม.- แรงดูด : 4.15 kg.- ความยาว : 40 มิลลิเมตร- ความกว้าง : 20 มิลลิเมตร- ความหนา : 2 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neo..
62.00 บาท
Model: BK2180
แม่เหล็กถาวร นีโอไดเมียม แรงดึงดูดสูง Neodymium Magnet ยาว 5 มม. x กว้าง 5 มม. x หนา 2 มม.- ขนาด : 5 มม. x 5 มม. x 2 มม.- ความยาว : 5 มิลลิเมตร- ความกว้าง : 5 มิลลิเมตร- ความหนา : 2 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neodymium (NdFeB)..
12.00 บาท
แสดง 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 91 รายการ (8 หน้า)