Menu
Your Cart

แม่เหล็กแรงสูง ทรงกระบอก

Model: BK1792
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet แม่เหล็กถาวร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. x หนา 15 มม.- ขนาด : 4 มม. x 15 มม.- แรงดูด : 0.58 kg.- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 4 มิลลิเมตร- ความหนา : 15 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neodymium (NdFeB)- แม่เหล็กเกรด : ..
29.00 บาท
Model: BK1478
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet ซื้อแม่เหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. x หนา 28 มม.- ขนาด : 4 มม. x 28 มม.- แรงดูด : 0.72 kg.- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 4 มิลลิเมตร- ความหนา : 28 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neodymium (NdFeB)- แม่เหล็กเกรด : ..
33.00 บาท
Model: BK1188
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet แม่เหล็กขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. x หนา 4 มม.- ขนาด : 4 มม. x 4 มม.- แรงดูด : 0.53 kg.- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 4 มิลลิเมตร- ความหนา : 4 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neodymium (NdFeB)- แม่เหล็กเกรด :..
6.00 บาท
Model: BK2401
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet แม็กเน็ต เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. x หนา 5 มม.- ขนาด : 4 มม. x 5 มม.- แรงดูด : 0.5 kg.- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 4 มิลลิเมตร- ความหนา : 5 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neodymium (NdFeB)- แม่เหล็กเกรด : N35 High..
8.00 บาท
Model: BK1422
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet ร้านขายแม่เหล็กแรงสูง เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. x หนา 10 มม.- ขนาด : 6 มม. x 10 มม.- แรงดูด : 1.47 kg.- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 6 มิลลิเมตร- ความหนา : 10 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neodymium (NdFeB)- แม่เ..
22.00 บาท
Model: BK1514
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet ก้อนแม่เหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. x หนา 5 มม.- ขนาด : 6 มม. x 5 มม.- แรงดูด : 1.25 kg.- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 6 มิลลิเมตร- ความหนา : 5 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neodymium (NdFeB)- แม่เหล็กเกรด : N42..
13.00 บาท
Model: BK1524
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet ร้านแม่เหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. x หนา 10 มม.- ขนาด : 15 มม. x 10 มม.- แรงดูด : 10.75 kg.- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 15 มิลลิเมตร- ความหนา : 10 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neodymium (NdFeB)- แม่เหล็กเกร..
48.00 บาท
Model: BK1750
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet แม่เหล็กนีโอไดเมียม เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. x หนา 15 มม.- ขนาด : 15 มม. x 15 มม.- แรงดูด : 9.58 kg.- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 15 มิลลิเมตร- ความหนา : 15 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neodymium (NdFeB)- แม่เหล็กเกรด : N42 High Performance- แม่เหล็กคุ..
69.00 บาท
Model: BK1911
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet จำหน่ายแม่เหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. x หนา 30 มม.- ขนาด : 10 มม. x 30 มม.- แรงดูด : 4.65 kg.- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 10 มิลลิเมตร- ความหนา : 30 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neodymium (NdFeB)- แม่เหล็กเ..
72.00 บาท
Model: BK1003
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet แม่เหล็กถาวรราคา เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. x หนา 25 มม.- ขนาด : 5 มม. x 25 มม.- แรงดูด : 1.13 kg.- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 5 มิลลิเมตร- ความหนา : 25 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neodymium (NdFeB)- แม่เหล็กเกร..
42.00 บาท
Model: BK1165
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet ร้านขายแม่เหล็กถาวร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. x หนา 4 มม.- ขนาด : 5 มม. x 4 มม.- แรงดูด : 0.80 kg.- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 5 มิลลิเมตร- ความหนา : 4 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neodymium (NdFeB)- แม่เหล็กเกร..
8.00 บาท
Model: BK1476
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium Magnet แม่เหล็กเม็ด เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. x หนา 5 มม.- ขนาด : 5 มม. x 5 มม.- แรงดูด : 0.92 kg.- เส้นผ่านศูนย์กลาง : 5 มิลลิเมตร- ความหนา : 5 มิลลิเมตร- ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร- แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม Neodymium (NdFeB)- แม่เหล็กเกรด : N42..
6.00 บาท
แสดง 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 27 รายการ (3 หน้า)